BALKONDAN GEÇEN AĞAÇ

         AĞAÇLARIN BULUNDUĞU ARSA ALINIYOR

Vakfımız için bir merkez bina yapmak uzun yıllar hayallerimizi süsleyen bir fikirdi. Bu fikir doğrultusunda uzun süre bize uygun bir arsa bulabilir miyiz diye aradık. En sonunda içimize sinen ve gönlümüze hoş gelen bir arsa bulduk. Arsanın büyüklüğü ve ekonomik uygunluğunun yanısıra, şehrin kalabalığından ve gürültüsünden uzak olması ilgimizi çeken sebepler olmuştu. Ayrıca, muhteşem bir dağ manzarası ile birlikte, içinde ve etrafında heybetli ve birkaç asırlık çam ağaçlarının bulunması arsanın bizim için uygunluğunu ve cazibesini arttırmıştı.

Arsamızı aldıktan sonra belediyenin verdiği imar planına göre binamızın projesini çizdirecek ve binamızı yapmaya başlayacaktık. İşte tam bu aşamada karşımıza hakkında karar vermemiz gereken çok önemli bir mesele çıktı. İmar planına göre binamızı yaptığımız taktirde, heybetli ve her mevsim yeşil kalan çam ağaçlarını kesmek zorunda kalacaktık. Çünkü binamızın yapılması için izin verilen alan tam da çam ağaçlarının bulunduğu bölgeye geliyordu.

İMAR PLANI DEĞİŞTİRİLİYOR

Bu meseleyi çözmek için vakıf yönetim kurulumuz ve gönüllülerimizle  birlikte toplandık. Ağaçları kesmek zorunda olmamız inancımıza, vicdanımıza ve atalarımızdan miras kalan hassasiyetlerimize ters düşüyordu. Oy birliği ile ağaçların kesilmemesi için ne gerekiyorsa yapmaya karar verdik.

Meselemiz ile ilgili imar işleri müdürlüğüne müracaat ettik. İmar işleri müdürü ile görüşmemizden sonra, durumu yerinde incelemek üzere, mesele ile ilgili mühendis ve mimarlardan oluşan uzman ve ehil bir bilirkişi heyeti tesbit edildi. Bu heyet ile birlikte arsamıza geldik. Bilirkişi heyeti de, imar planında belirlenen alana binamızı yaptırdığımız taktirde ağaçların kesilmek zorunda kaldığını gördüğünde, hiç tereddüt etmeden imar planını değiştirme kararı aldı.

TEK AĞACIN KESİLME RİSKİ

Bu karar herkesi memnun etmişti. Çünkü yeni verilen imar planına göre hiç bir çam ağacı kesilmek zorunda kalmıyordu. Fakat binamızı yapacağımız alanı iyice incelediğimizde,  binaya çok yakın bulunan en heybetli ve yaşlı çam ağacının köklerinin, binanın temelinin kazılması sırasında zarar görmesi ihtimalini farkettik. Çünkü çam ağacı kazılacak temele oldukça yakındı. Bununla birlikte binamızın zemin katını bitirip birinci kata geldiğimizde,  çam ağacı binamıza doğru meyilli yükseldiğinden, birinci katın balkonundan geçmesi gerekiyordu. Hatta ikinci katta çam ağacının binaya doğru olan meyli arttığından, sadece balkondan değil, salondan da geçmesi gerekliydi.

Çam ağacı arsamızın hemen hemen ortasında bulunuyordu. Bize verilen imar planına göre, ağacın bulunduğu yerden geride kalan kısım binamız için ihtiyacımız olan alanı ancak karşılıyordu.  Ağacın kesilme riskini ortadan kaldırmak için tek seçeneğimiz binamızı daha fazla arkaya alarak ağaçtan uzaklaştırmaktı. Fakat bunu yaptığımız taktirde binamız için ihtiyacımız olan alanı elde edemeyecektik. Bu yüzden planı değiştirmek istemiyorduk.

Bununla birlikte, çam ağacının yaklaşık 350 yaşında ve hayat bahşedilmiş bir varlık  olması ve atalarımızın kültür mirası olan “yaş kesen baş keser” sözünden gelen hassasiyet gibi sebeplerden dolayı da heybetli ve yaşlı çam ağacını keserek hayatına son vermek istemiyorduk.

AĞACI KESMEMEK İÇİN ÇARE ARANIYOR

Çam ağacını kesmemeye kararlı olduğumuzdan karşılaştığımız bu durumu değerlendirmek ve ortak karar almak için vakıf yönetim kurulumuz, bir kısım vakıf gönüllülerimiz ve mesele ilgili uzman birkaç kişi ile beraber tekrar toplandık.

Yapılan görüşme sonunda, çam ağacının binamıza doğru meyilli büyüdüğü, bu yüzden büyük köklerinin çoğunun meylin ters istikametinde olma ihtimalinin yüksek olduğu kanaatine varıldı. Ancak bu durumun net olarak temel kazıldıktan sonra açıklığa kavuşabileceği ifade edildi.

Daha üst katlara çıkıldıkça ağacın temas edeceği yerleri de, yeri ve zamanı geldikçe ağacın zarar görmeyeceği şekilde binamızın planını değiştirerek ağacın korunmasına karar verdik. Dolayısıyla artık bize düşen vazife, temeli kazdıktan sonra büyük köklerlerin durumunu değerlendirmek ve karşımıza çıkan tabloya göre hareket etmekti.

TEMELİN KAZILMASI VE AĞACIN KURTULMASI

Beklenen gün geldi, temel titizlikle kazıldı. Ağacın bütün büyük köklerinin binanın tam tersi istikametinde bulunduğuna ve kazı işlemi sırasında hiçbir büyük kökün zarar görmediğine şahitlik ettik. Ağacın zarar görmemesinden ve gayretlerimizin boşa gitmemesinden dolayı Allah’a hadsiz şükrettik.

BALKONLARINDAN AĞAÇ GEÇEN BİNA

Bundan sonra binanın yapımı sırasında ağacın temas ettiği kısımları da ağacın zarar görmeyeceği şekilde değiştirerek binamızı tamamladık. Şimdi herkesin hayranlıkla seyrettiği ve taktirle karşıladığı, İki balkonundan çam ağacı geçen ve dördüncü kattaki terasında çam ağacının gölgesi ve yeşilliği bulunan nadide bir binaya sahibiz.

Öncelikle ağacın hakiki sahibi, hayat vereni, muhafızı, besleyeni ve büyüteni olan Allah’a hadsiz şükürler ediyoruz. Sonra da heybetli çam ağacımızın kesilmemesi için maddi ve manevi emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyoruz.

ÇAM AĞACININ TEKNİK ÖZELLİK VE EBATLARI:

TÜRÜ: PİNUS BRUTİA TEN (KIZIL ÇAM)

YAŞI: 325 YIL

BOYU: 16 METRE

GÖVDE: 320 CM

Saygılarımızla..

Saruhanbey İlim ve Kültür Vakfı

Kurucu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gönüllüleri