TALEBE HİZMETLERİ

Bir milletin geleceği o milletin gençleridir. Manisa Saruhanbey İlim Kültür ve Eğitim vakfı ailesi olarak bizler de faaliyet alanlarımız içinde gençlerimize büyük bir yer ayırıyoruz.

Çocuk denecek yaşta olan miniklerimize milli ve manevi değerlerimizi öğretmek ve onları bu konularda bilinçlendirmek için seviyelerine uygun Kur’an kursları, sohbetler, gezi programları düzenliyoruz. Zaman zaman miniklerimizi, mesleklerinde uzman olan kişilerle ve kişilik ve karakter olarak toplumda saygınlık kazanmış büyüklerimizle buluşturarak eğitim seminerleri veriyor ve hayat tecrübesi paylaşımlarında bulunuyoruz. Böylelikle miniklerimizin ileriye yönelik ufuklarını açmaya, yüksek hedef ve gayeler edinmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz.

İlköğretim seviyesindeki talebelerimize, okul derslerinde başarılı olmaları için yardımcı olmak için vakfımız bünyesinde kurslar veriyor ve ders çalışma ortamları sağlıyoruz. Devletlerine, milletlerine ve ailelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmeleri için de imanın ve İslamiyetin güzel hakikatlarını ruhlarına alabilecekleri, hususan adab-ı muaşeret kurallarını öğrenebilecekleri sohbetler, dersler ve programlar sunuyoruz.

Lise ve Üniversite seviyesindeki talebelerimizin barınma ve iaşe gibi temel ihtiyaçlarını temin etmekte yardımcı oluyoruz. Maddi ve manevi yönden iyi yetişmelerini temin etmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek için seviyelerine uygun kurslar, dersler, atölye çalışmaları, okuma programları, gezi ve sosyal faaliyetler düzenliyoruz. Özellikle gençlerimizi, İstikbalde seçmek istedikleri meslekler ile ilgili ufuk açıcı bilgilendirme ve farkındalıklar sağlamak ve birebir iletişim kurma becerilerini geliştirmek amacıyla; ilim adamları, iş adamları, doktorlar, öğretmenler.. gibi muhtelif meslek erbabı ile buluşturuyoruz.

Aynı faaliyet ve gayretleri yurtdışından gelmiş talebelere de sunmaya çalışıyor, onlara da Türk misafirperverliğini, İslam’ın sıcak ve cana yakın güzel yüzünü göstermeye çalışıyoruz.

Sözün özü, çocuklarımıza ve gençlerimize layık olduğu değeri vermeye çalışıyor ve layık oldukları değeri kazanabilmelerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz.