YARDIM FAALİYETLERİ

     Saruhanbey İlim Kültür ve Eğitim Vakfı bünyesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım faaliyetleri düzenlenmektedir.

  • Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir. (Bakara 261)
  • (Sadakalar) Kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki, onlar, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin sanır. (Ama) Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir. (Bakara 273)
  • Mallarını Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rableri Katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. (Bakara 262)
  • “Bir mümin, aç bir mümini doyurursa, Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. Yine bir mümin, susuz kalan bir mümine bir şeyler içirip susuzluğunu giderirse, Allah kıyamette ona (misk ile mühürlenmiş lezzetli bir içecek olan) ‘Rahîk-ı Mahtûm’dan içirecektir. Yine bir mümin, elbiseye ihtiyacı olan bir mümini giydirirse, Allah da ona cennetin yemyeşil elbiselerinden giydirecektir. (Tirmizî, Kıyâme, 18)
  • “Kim helal kazancından bir hurma miktarı sadaka verirse -ki Allah sadece helâl olanı kabul eder- Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için, sizden birinizin tayını yetiştirdiği gibi (özenle) dağ gibi olana kadar büyütür (bereketlendirir). (Buhari, Zekat, 8)
  • “Kulların sabaha eriştiği her gün (yeryüzüne) iki melek iner. Bu iki melekten biri, ‘Allah’ım, malını hayır yolunda harcayan kişiye (harcadığı malın yerine) yenisini ver.’ der. Diğeri de, ‘Allah’ım, malını (hayır yollarında harcamayarak) elinde tutan (cimrilik eden) kişinin malını telef et.’der. (Buhari,Zekat,27)

Tamamen gönüllülük esasına riayet ederek, yukarıda numuneleri zikredilen ayet ve hadislerin ışığında gerçekleştirilen bu faaliyetlerde, evvela rıza-i İlahi’yi esas tutarak gücü yeten ve imkanı olan kimselerin himmet ve gayretlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp “gönüllerden gönüllere bir köprü” inşa etmek suretiyle milletimiz arasında muhabbet, uhuvvet, tesanüd manalarının pekişmesini temin etmek en birinci maksadımızdır.

1 (5)
1 (2)
1 (4)
1 (1)
yardım (15)
yardım (2)
yardım (11)
yardım (9)
yardım (17)
yardım (7)
yardım (4)
yardım (1)
1 (5) 1 (2) 1 (4) 1 (1) yardım (15) yardım (2) yardım (11) yardım (9) yardım (17) yardım (7) yardım (4) yardım (1)