FAALİYETLERİMİZ

Manisa Saruhanbey İlim Kültür ve Eğitim Vakfımızın faaliyet alanları vakfın tüzüğünde belirtilmiştir. Burada bu faaliyet alanlarımızdan bazıları ile ilgili bilgi verelim.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİ YAŞAMAK VE YAŞATMAK:

Bir toplumu ayakta tutan manevi dinamikler vardır. Bunların arasında milli ve manevi değerleri ilk sırada bahsetmek gerekir. Bir toplum bu değerlerin canlı tutulması ve gelecek nesillere doğru aktarılması nisbetinde varlığını ve saygınlığını devam ettirebilir.

Türklerin milliyeti yüzyıllar boyunca İslamiyet ile yoğrulmuş ve Türklüğün olmazsa olmazı haline gelmiştir. “Türk milleti anasır-ı İslamiye içinde en kesretlisi olduğu halde, dünyanın her tarafında olan Türkler ise Müslümandır. Sair unsurlar gibi, müslim ve gayr-ı müslim olarak iki kısma inkısam etmemiştir.. Nerede Türk taifesi varsa, Müslümandır. Müslümanlıktan çıkan veya Müslüman olmayan Türkler, Türklükten dahi çıkmışlardır (Macarlar gibi).”

Milliyetimizin en önemli unsuru haline gelen İslamiyeti yaşamak ve yaşanmasına yardımcı olmak, bütün insanlığın İman ve İslamiyetin hakikatlarını doğru olarak duymasına ve öğrenmesine gayret göstermek vakfımızın en önde gelen faaliyet sahasıdır. Bu faaliyetler kapsamında vakfımız bünyesinde her sınıftan halkımıza yönelik sohbetler, ilim meclisleri, muhtelif kurslar, toplantı ve konferanslar düzenlenmekte ve bu faaliyetler düzenli olarak devam etmektedir.

TALEBELERE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ:

Bir milletin geleceği o milletin gençleridir. Manisa Saruhanbey İlim Kültür ve Eğitim vakfı ailesi olarak bizler de faaliyet alanlarımız içinde gençlerimize büyük bir yer ayırıyoruz.

Çocuk denecek yaşta olan miniklerimize milli ve manevi değerlerimizi öğretmek ve onları bu konularda bilinçlendirmek için seviyelerine uygun Kur’an kursları, sohbetler, gezi programları düzenliyoruz. Zaman zaman miniklerimizi, mesleklerinde uzman olan kişilerle ve kişilik ve karakter olarak toplumda saygınlık kazanmış büyüklerimizle buluşturarak eğitim seminerleri veriyor ve hayat tecrübesi paylaşımlarında bulunuyoruz. Böylelikle miniklerimizin ileriye yönelik ufuklarını açmaya, yüksek hedef ve gayeler edinmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz.

İlköğretim seviyesindeki talebelerimize, okul derslerinde başarılı olmaları için yardımcı olmak için vakfımız bünyesinde kurslar veriyor ve ders çalışma ortamları sağlıyoruz. Devletlerine, milletlerine ve ailelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmeleri için de imanın ve İslamiyetin güzel hakikatlarını ruhlarına alabilecekleri, hususan adab-ı muaşeret kurallarını öğrenebilecekleri sohbetler, dersler ve programlar sunuyoruz.

Lise ve Üniversite seviyesindeki talebelerimizin barınma ve iaşe gibi temel ihtiyaçlarını temin etmekte yardımcı oluyoruz. Maddi ve manevi yönden iyi yetişmelerini temin etmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek için seviyelerine uygun kurslar, dersler, atölye çalışmaları, okuma programları, gezi ve sosyal faaliyetler düzenliyoruz. Özellikle gençlerimizi, İstikbalde seçmek istedikleri meslekler ile ilgili ufuk açıcı bilgilendirme ve farkındalıklar sağlamak ve birebir iletişim kurma becerilerini geliştirmek amacıyla; ilim adamları, iş adamları, doktorlar, öğretmenler.. gibi muhtelif meslek erbabı ile buluşturuyoruz.

Aynı faaliyet ve gayretleri yurtdışından gelmiş talebelere de sunmaya çalışıyor, onlara da Türk misafirperverliğini, İslam’ın sıcak ve cana yakın güzel yüzünü göstermeye çalışıyoruz.

Sözün özü, çocuklarımıza ve gençlerimize layık olduğu değeri vermeye çalışıyor ve layık oldukları değeri kazanabilmelerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz.

OKUMAYA YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ:

Toplumun her kesiminde okuma alışkanlığını arttırmak için her fırsatta okuma programları düzenliyoruz. 7’den 70’e kadar her kesime hitap edebilecek farklı okuma grupları oluşturarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık farklı zaman ve mekanlarda seviyelere göre düzenlediğimiz okuma programlarıyla kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya ve bu alışkanlığı devam ettirmeye gayret gösteriyoruz.

KUR’AN KURSLARI FAALİYETLERİMİZ:

Bir Müslümanın günlük hayatındaki meşguliyetlerinden birisi de, az da olsa bir miktar Kur’an-ı Kerim okumak olmalıdır. İşte bu bilinci ve anlayışı daha küçük yaşlarda iken vermek ve Kur’an-ı Kerimin doğru ve güzel okunmasını sağlamak amacıyla, vakfımızın Manisa’nın muhtelif mahallelerinde ve ilçelerinde bulunan temsilciliklerinde, özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize yaz tatillerinde Kur’an kursları düzenliyoruz.

Kur’an kursları faaliyetleri için gerekli dökümanlarımızı hassasiyetle seçiyoruz. Kurslara öğretici olarak katılacak kişilerin liyakatlarına dikkat ediyoruz. Kursun başlangıcından sonuna kadar devam eden süre içinde zaman zaman öğreticilerle bir araya gelerek kursun verimliliğinin arttırılması için neler yapabileceğimizi görüşüyoruz.

Kur’an kurslarının sadece yaz aylarına mahsus kalmaması için senenin bütün aylarına yayarak Kur’anın okumasının ve öğrenilmesinin devamını sağlıyoruz. Ayrıca Kur’an eğitimini sadece çocuk ve gençlerimize değil; ihtiyacı olan herkese verebilmek için farklı programlar düzenliyoruz.

Kur’an-ı Kerimin sadece kelamını öğrenmek ve öğretmek değil; aynı zamanda manasını da öğrenmek ve öğretmek için, asrımızın anlayışına uygun Kur’anın manevi bir mucizesi olan Risale-i Nur eserlerinden istifade ediyor ve muhataplarımızın da istifadesi için programlar tertip ediyoruz.

KUR’AN TEFSİRİ RİSALE-İ NUR FAALİYETLERİMİZ:

Vakfımız kurulduğundan bu yana vakfımız bünyesinde faaliyet gösteren tüm temsilciliklerimizde muhtelif zamanlarda halka açık Risale-i Nur dersleri tertipliyoruz. İman hakikatlarını anlamak ve anlatmak amaç ve gayesiyle vakıf gönüllülerimizle ciddiyet ve devamlılıkla icra ettiğimiz bu derslerin, her sınıftan halka ulaşabilmesi için programlarımızı çeşitlendiriyor, daha geniş kitlelere hitap edebilmek için gayret sarfediyoruz. Günlük, haftalık, aylık derslerle insanların imanlarının kurtulması ve kuvvetlenmesi noktasında faaliyet gösteriyoruz. Bununla birlikte, Kur’an hakikatlarını yaşamak ve neşretmek hususunda daha neler yapabiliriz diye devamlı olarak istişarelerde bulunuyoruz.

YARDIM FAALİYETLERİMİZ:

Her sınıftan muhtaç olan halkımıza imkanlarımız el verdiği nisbette yardımcı olmaya çalışıyoruz. Muhtelif zamanlarda ve muhtelif vesilelerle hususan Ramazan ayında zekat, fitre ve sadaka.. gibi ayni yardımlarda bulunduğumuz gibi; gıda, giyim ve eşya,, gibi nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Bununla birlikte halkımızın manevi desteğe ihtiyaç duyduğu konularda da yanlarında olmaya özen gösteriyor, bilgi ve tecrübe paylaşmak suretiyle manen kuvvet vermeye devam ediyoruz.

KURBAN FAALİYETLERİMİZ:

Kurban bayramlarında kurban kestirme organizasyonu yapıyoruz. Modern ve hijyen tesislere sahip bazı et entegre firmalarıyla görüşerek anlaşma sağlıyoruz. Kurbanların hem İslami hassasiyete uygun; hem de temiz ve hijyenik olarak kesilmesi noktasında hassas davranıyoruz. Hisse sahiplerine istedikleri miktar etlerinin seçtikleri şekiller ve özelliklerde teslim edilmesini sağlıyoruz. Kurban faaliyetleri sürecinde kurbanın maddi-manevi bir paylaşım olduğu bilincini kuvvetlendirecek çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz.

Ayrıca bize ulaşan adak ve akika kurbanlarını da aynı hassasiyet ve titizlikle değerlendiriyor, muhtaçlara ulaştırılmasına vesile olmaya çalışıyoruz.