Vakıf Merkez Binası Peyzaj Çalışması

Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.
(Risale-i Nur Külliyatı > Mektubat > Hakikat Çekirdekleri)

Meselâ, bir bahçede bir sarı çiçek, o bahçe nakkaşının bir mührü hükmündedir. O çiçek mührü kimin ise, bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler, o Zâtın kelimeleri hükmünde olduğuna ve o bahçe dahi Onun yazısı olduğuna, açık bir surette delâlet ediyor. 
(Risale-i Nur Külliyatı > Lem’alar > Otuzuncu Lem’a > Dördüncü Nükte)